Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
METMetTK5eydAB6-[(1~{r})-1-[8-fluoranyl-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5-oneHuman6399
METMetTK5eydAA6-[(1~{r})-1-[8-fluoranyl-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]ethyl]-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5-oneHuman6402