Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
CHEK1 (CHK1)CAMKLCAMK7bjdAA2-methyl-2-(3-methyl-4-{[4-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}-1h-pyrazol-1-yl)propanenitrileHuman13775
CHEK1 (CHK1)CAMKLCAMK7bjdAB2-methyl-2-(3-methyl-4-{[4-(methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}-1h-pyrazol-1-yl)propanenitrileHuman13774