Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
MLKLTKL-UniqueTKL6o5zB1-[2-fluoranyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[4-[methyl-[2-[(3-sulfamoylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl]amino]phenyl]ureaHuman12783
MLKLTKL-UniqueTKL6o5zA-Human12782