Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK7jxlABn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-5-{[4-(1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}-4-methoxyphenyl)propanamideHuman13879
EGFREGFRTK7jxlAAn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-5-{[4-(1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}-4-methoxyphenyl)propanamideHuman13878