Search results (1 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
RIPK1RIPKTKL8i2nA~{n}-methyl-1-[4-[[[1-methyl-5-(phenylmethyl)pyrazol-3-yl]carbonylamino]methyl]phenyl]benzimidazole-5-carboxamideHuman15186