Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
FGFR1FGFRTK8jmzABn-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-(3-((4-((2-methyl-1h-indol-5-yl)oxy)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamideHuman15227
FGFR1FGFRTK8jmzAAn-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-(3-((4-((2-methyl-1h-indol-5-yl)oxy)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamideHuman15228